interDidactica.com

ÍNDEX DEL CURS

Part I: Aprenentatge del Teclat
Lliçó Descripció Vídeos
Unitat Didàctica 1: Fila Guia
1 ASDFJKLÑ Sí
2 ASDFJKLÑ
Polses
Sí
3 ASDFJKLÑ
Concentració
Sí
4 ASDFJKLÑ
La posició més còmoda
Sí
5 ASDFGHJKLÑ
G H
Sí
6 ASDFGHJKLÑ
Evolució del curs
Sí
7 ASDFGHJKLÑ
G
Sí
Unitat Didàctica 2: Fila Superior
8 QWERTYUIOP Sí
9 QWERTYUIOP Sí
10 QWERTYUIOP Sí
11 QWERTYUIOP
T R
Sí
12 QWERTYUIOP
P
Sí
13 QWERTYUIOP
Y
Sí
14 QWERTYUIOP Sí
15 QWERTYUIOP Sí
16 QWERTYUIOP
TR
Sí
17 QWERTYUIOP
Q
Sí
18 QWERTYUIOP
Retrocés
W
Sí
19 QWERTYUIOP
R
Sí
20 QWERTYUIOP Sí
21 QWERTYUIOP
H
Sí
22 QWERTYUIOP
P
Sí
Unitat Didàctica 3: Fila Inferior
23 ZXCVBNM,.- Sí
24 ZXCVBNM,.- Sí
25 ZXCVBNM,.-
- ,
Sí
26 ZXCVBNM,.-
. ,
Sí
27 ZXCVBNM,.-
...
Sí
28 ZXCVBNM,.-
M
Sí
29 ZXCVBNM,.-
Z X
Sí
30 ZXCVBNM,.-
NY
Sí
31 ZXCVBNM,.-
X
Sí
32 ZXCVBNM,.-
C
Sí
33 ZXCVBNM,.-
C
Sí
34 ZXCVBNM,.-.
V
Sí
35 ZXCVBNM,.-.
B
Sí
36 ZXCVBNM,.-
Z
Sí
37 ZXCVBNM,.-
N
Sí
38 ZXCVBNM,.-
-
Sí
39 ZXCVBNM,.- Sí
Unitat Didàctica 4: Accent Agut
40 á é í ó ú  
41 á é í ó ú  
42 á é í ó ú
Evolució dels resultats
 
43 á  
44 é  
45 í  
46 ó  
47 ú  
Unitat Didàctica 5: Accent Greu
48 à  
49 è  
50 ò  
Unitat Didàctica 6: Ce trencada
51 ç  
52 ç  
Unitat Didàctica 7: Bloqueig de Majúscules
53 Bloq Mayús
Alfabet
 
54 Bloq Mayús
Alfabet
 
Unitat Didàctica 8: Les Tecles Shift
55 Lletres majúscules  
56 Lletres majúscules  
57 Lletres majúscules  
58 ; : _  
59 ;  
60 ;  
61 Inicials en majúscula  
62 Inicials en majúscula  
63 À È É Í  
64 Ó Ò Ú  
65 ü  
66 :  
Unitat Didàctica 9: Els Nombres
67 1  
68 2  
69 3  
70 4  
71 5  
72 6  
73 7  
74 8  
75 9  
76 0  
Unitat Didàctica 10: Altres Signes
77 º  
78 '  
79 ¡ !  
80 ª  
81 "  
82 ·  
83 $  
84 %  
85 /  
86 ( )  
87 =  
88 ¿ ?  
89 + * < > ` ^  
90 \ | @ # € [ ] { }  
Part II: Adquisició de Velocitat
Exercici Descripció Meta de Velocitat
Unitat Didàctica 11: Textos de Pràctica
91Exercici de text: 1 línia40 cpm
92Exercici de text: 1 línia40 cpm
93Exercici de text: 1 línia40 cpm
94Exercici de text: 1 línia40 cpm
95Exercici de text: 1 línia40 cpm
96Exercici de text: 1 línia40 cpm
97Exercici de text: 1 línia40 cpm
98Exercici de text: 1 línia40 cpm
99Exercici de text: 1 línia40 cpm
100Exercici de text: 1 línia40 cpm
Unitat Didàctica 12: Textos de pràctica de 4 línies
101Exercici de text: 4 línies45 cpm
102Exercici de text: 4 línies50 cpm
103Exercici de text: 4 línies55 cpm
104Exercici de text: 4 línies60 cpm
105Exercici de text: 4 línies65 cpm
106Exercici de text: 4 línies70 cpm
107Exercici de text: 4 línies75 cpm
108Exercici de text: 4 línies80 cpm
109Exercici de text: 4 línies85 cpm
110Exercici de text: 4 línies90 cpm
Unitat Didàctica 13: Textos de pràctica de 8 línies
111Exercici de text: 8 línies95 cpm
112Exercici de text: 8 línies100 cpm
113Exercici de text: 8 línies105 cpm
114Exercici de text: 8 línies110 cpm
115Exercici de text: 8 línies115 cpm
116Exercici de text: 8 línies120 cpm
117Exercici de text: 8 línies125 cpm
118Exercici de text: 8 línies130 cpm
119Exercici de text: 8 línies135 cpm
120Exercici de text: 8 línies140 cpm
Unitat Didàctica 14: Textos de pràctica de 16 línies
121Exercici de text: 16 línies145 cpm
122Exercici de text: 16 línies150 cpm
123Exercici de text: 16 línies155 cpm
124Exercici de text: 16 línies160 cpm
125Exercici de text: 16 línies165 cpm
126Exercici de text: 16 línies170 cpm
127Exercici de text: 16 línies175 cpm
128Exercici de text: 16 línies180 cpm
129Exercici de text: 16 línies185 cpm
130Exercici de text: 16 línies190 cpm
Unitat Didàctica 15: Textos de pràctica de 32 línies
131Exercici de text: 32 línies195 cpm
132Exercici de text: 32 línies200 cpm
133Exercici de text: 32 línies205 cpm
134Exercici de text: 32 línies210 cpm
135Exercici de text: 32 línies215 cpm
136Exercici de text: 32 línies220 cpm
137Exercici de text: 32 línies225 cpm
138Exercici de text: 32 línies230 cpm
139Exercici de text: 32 línies235 cpm
140Exercici de text: 32 línies240 cpm

Continuar

interDidactica.com: Aprendre gaudint. Gaudir aprenent.